A brief history of Norwegian

Tuesday, September 12th, 2006

ภาษานอร์ส (Norsk) เป็นภาษาในกลุ่ม North Germanic Language ซึ่งใกล้เคียงกับภาษาสวีดิชและเดนิชในลักษณะที่ว่าสามารถฟังและเข้าใจกันได้ แต่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมภาษานอร์สจึงคล้ายกับภาษาเดนิชมากกว่าภาษาสวีดิช?

เมื่อเรามองย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์จะเห็นว่าที่จริงประเทศนอร์เวย์นั้นเคยขึ้นกับสวีเดน และเดนมาร์ค แต่โดยรวมแล้วนอร์เวย์อยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์คเป็นระยะเวลานานสุด คือเป็นเวลาร่วม 400 ปี ดังนั้นในช่วงเวลาหลายร้อยปี เป็นที่แน่นอนว่าภาษาเดนิชถูกใช้ เป็นภาษาราชการ ประกาศทางราชการ หนังสือสอนศาสนา ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกบันทึก และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยภาษาเดนิช บรรดากลุ่มชนชั้นสูงของนอร์เวย์ ก็นิยมใช้ภาษาเดนิชมากกว่า เพราะเป็นภาษาที่ฟังไพเราะกว่า ในขณะที่พลเมืองนอร์เวย์โดยทั่วไปก็ยังพูดท้องถิ่นของตนเอง (dialect)

การศึกษาสมัยนั้นภาษาเดนิชเป็นภาษาที่ใช้สอนหนังสือในโรงเรียน เด็กๆ ทุกคนที่ไปโรงเรียน ต้องพูดและเขียนภาษาเดนิช เด็กๆ เหล่านี้ประสบปัญหาเวลาที่พวกเ้ค้าพยายามจะบรรยาย ลักษณะธรรมชาติของนอร์เวย์ด้วยภาษาเดนิช เพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีศัพท์ภาษาเดนิชที่บรรยายลักษณะของภูเขาสูงๆ ศัพท์ที่ใกล้เคียงสุดก็เป็นแค่ประมาณคำว่าเนินเขาหรือเขาเตี้ยๆ

หลังจากที่นอร์เวย์ประกาศอิสรภาพและประกาศแต่งตั้งรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม คศ 1814 (Constitution Day) พวกนักวิชาการ นักเขียน นักการเมือง และนักหนังสือพิมพ์ ได้มีการถกประเด็นเรื่องภาษาของนอร์เวย์ว่า เราจะทำอย่างไรกับภาษาของเรากันต่อไปดี? พวกเค้าจึงได้ตั้งข้อเสนอกันขึ้นมาว่า

1. ใช้ภาษาเดนิชกันต่อไป
2. เอาภาษาเดนิชมาประยุกต์โดยปรับเปลี่ยนตัวสะกด ให้สอดคล้องกับการออกเสียงของชาวนอร์เวย์มากขึ้น และให้เพิ่มศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมลงไปในภาษาเขียน รวมไปถึงเรื่องรูปเพิ่มเติมรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้กันในนอร์เวย์ที่เดนมาร์คไม่ใช้
3. คิดภาษาใหม่ขึ้นมาเลยโดยมียึดเอาภาษาท้องถิ่น (dialects) ของนอร์เวย์ทั้งหมดมาผสมกัน

เป็นอันว่า ข้อ 1. ถูกตัดทิ้งไป ส่วนข้อ 2. และ 3. ถูกเลือกทั้งคู่ ภาษาเดนิชประยุกต์ (Norwegianised Danish) มีชื่อเรียกภาษานอร์สว่า “Bokmål” หรือ Dano-Norwegian ส่วนภาษาใหม่ หรือ New-Norwegian มีชื่อภาษานอร์สว่า “Nynorsk

รูปแบบ Nynorsk หรือภาษาใหม่นั้น เป็นอัจฉริยะผลงานทางด้านภาษาศาสตร์ของ Ivar Aasen (อี่วาร์ ออเซ่น, 1813-1896) อี่วาร์ได้เดินทางไปทั่วตอนใต้ของนอร์เวย์เพื่อพบปะพูดคุยกับคนท้องถิ่น เพื่อศึกษาสังเกตและเก็บข้อมูล หลังจากนั้นเค้าได้สร้างโครงสร้างภาษาใหม่ตามสมมติฐาน หากนอร์เวย์ไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาเดนิชเป็นหลายร้อยปี ภาษานอร์สน่าจะเป็นเป็นเช่นใด

ในปี 1885 ทางรัฐสภามีการประกาศให้ Bokmål และ Nynorsk เป็นภาษาเขียนมาตรฐานโดยเท่าเทียมกัน หากมีประกาศ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆจากส่วนราชการจะต้องมีการจัดทำขึ้นเผยแพร่ทัง้สองภาษาเพื่อความสะดวกต่อผู้อ่าน ในส่วนของการศึกษานักเรียนสามารถเลือกว่าจะเรียนภาษา Bokmål หรือ Nynorsk ก่อน หากแต่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ทั้งสองภาษาจนกระทั่งถึงเริ่มต้นระดับอุดมศึกษา นักเรียนจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเรียนในภาษา Bokmål หรือ Nynorsk เพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง ส่วนรายการโทรทัศน์ช่อง NRK (ช่องของรัฐบาล) ต้องมีรายการออกอากาศทั้งสองภาษา ในสัดส่วนเป็นเปอร์เซนต์ตามที่ทางรัฐกำหนด

อย่างไรก็ตาม Bokmål และ Nynorsk ก็ยังถือว่าเป็นภาษาเขียนเท่านั้น โดยที่ภาษาพูดยังคงเป็นไปตามสำเนียงของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้าย Bokmål หรือ Nynorsk มากน้อยต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ

เนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับภาษานอร์สที่จะนำเสนอในตอนต่อๆไป จะว่าด้วยภาษา Bokmål ซึ่งเป็นภาษาที่ส่วนมากใช้สอนชาวต่างชาติที่เริ่มเรียนรู้ภาษานอร์ส

หมายเหตุ: ตัวอย่างเปรียบเทียบภาษาทั้งสาม… เอามาให้ดูกันเล่นๆ… ตัวอย่างเหล่านี้นำมาจาก Omniglot.com

Sample text (Bokmål)

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Sample text (Nynorsk)

Alle menneske er fødde til fridom og med same menneskeverd og menneskerettar. Dei har fått fornuft og samvit og skal leve med kvarandre som brør.

Sample text (Dansk)

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Advertisements

One comment on “A brief history of Norwegian

  1. indream says:

    ทำไมเราฟังว่าภาษานอร์เวย์เพราะกว่าเดนนิชอ่ะ เง้อ โนออฟเฟนด์ใครที่พูดเดนนิชนะ แต่หูเราว่าแบบนั้นจริงๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: